Hitte in de woning 2022 Jutphaas

Hitte in de woning 2022 Jutphaas


Geachte bewoner,

Dank voor uw deelname aan deze enquête over hitte in uw woning. 

Deze enquête maakt onderdeel uit van een groter onderzoek naar beleving van hitte in woningen in de stad voor het programma van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). 

Mede door uw bijdrage kunnen woningcorporaties, gemeenten, huisartsen, GGD's samen met bewoners - u dus - tot plannen van aanpak komen om in de toekomst met hitte om te kunnen gaan.  

Indien u vragen heeft dan kunt u de RIGO-helpdesk bereiken: 

Dr Roland Goetgeluk (roland.goetgeluk@rigo.nl)

Sander ten Hove MSc (sander.ten.hove@rigo.nl)

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.